Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie

Tarnawa 119, 28-340 Sędziszów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnawie

Decyzją samorządu Gminy Sędziszów od 1 września 2012 roku Fundacja przejęła w prowadzenie Szkołę Podstawową im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie. W roku szkolnym 2013/14 naukę w szkole pobiera 51 dzieci z terenu Gminy Sędziszów. Przy szkole ponadto działa filia przedszkola „Z Uśmiechem” w Mstyczowie gdzie edukację na poziomie przedszkolnym odbywa 17 dzieci w wieku 3-5 lat. Filia przedszkola utworzona została ze środków unijnych w ramach podddziałania 9.1.1 POKL. Ponadto w szkole od 2012 r. realizowany jest projekt „Szkoła Sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu uczniowie szkoły mogą rozwijać swoje pasje i talenty w wielu kołach zainteresowań w tym w kole fotograficznym, naukowym, chórze oraz uczestniczyć w atrakcyjnych wyjazdach edukacyjnych.