Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mstyczowie
Mstyczów 37
28-340 Sędziszów
Tel: 41 2220478
Mail: zusmiechem@gmail.com

Niepubliczna Szkoła podstawowa ( z uprawnieniami szkoły publicznej ) im. Św. Huberta we Mstyczowie

Początki szkolnictwa w Mstyczowie w dokumentach kościelnych sięgają połowy XV wieku. Z tamtego okresu znajduje się wzmianka o szkole umiejscowionej przy kościele parafialnym. Z powodu trudności finansowych pod koniec XVIII wieku szkoła przestała istnieć. Dopiero w latach dwudziestych XIX wieku miejscowy proboszcz wznowił działalność Szkoły Podstawowej w Mstyczowie lecz na jej utrzymanie mieszkańcy okolicznych wsi płacili specjalne składki .Do szkoły powszechnej, jak wówczas mówiono, uczęszczały dzieci nie tylko z Mstyczowa ale i z okolicznych wiosek: Białowieży, Jeżowa, Podsadka, Karczowic, Krzelowa, Marcinowic, Przełaju.

Na początku była to szkoła dwuklasowa, od roku 1935 została przemianowana na trzyklasową, później sześcioklasową, następnie siedmioklasową, z biegiem czasu ośmioklasową i po reformie znowu sześcioklasową- funkcjonującą do dzisiaj.

Szkoła siedmioklasowa od 1956 roku znajdowała się już w nowym, obecnym budynku. 8. VI. 2002 roku szkole nadano imię św. Huberta. Cztery lata później- 23. IX. 2006 roku odbyło się uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły, na którym widnieje patron św. Hubert.

Placówka ta z dniem 31 sierpnia 2011 roku została zlikwidowana uchwałą Rady Gminy Sędziszów. Jednak rodzice dzieci uczęszczających do szkoły nie pogodzili się z tą sytuacją. Wystąpili z prośbą do Fundacji na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacji z Uśmiechem” z Kielc o prowadzenie placówki. Od dnia 1 września szkoła funkcjonuje nadal, jako Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Huberta.