Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach

Decyzją samorządu Gminy Sędziszów od 1 września 2012 roku Fundacja przejęła w prowadzenie Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Krzcięcicach W roku szkolnym 2013/14 naukę w szkole pobiera 43 dzieci z terenu Gminy Sędziszów. Przy szkole ponadto działa punkt przedszkolny „Z Uśmiechem” gdzie edukację na poziomie przedszkolnym odbywa 26 dzieci w wieku 3-5 lat. W szkole od 2012 r. realizowany jest projekt „Szkoła Sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu uczniowie szkoły mogą rozwijać swoje pasje i talenty w wielu kołach zainteresowań w tym w kole fotograficznym, naukowym, chórze oraz uczestniczyć w atrakcyjnych wyjazdach edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie

Tarnawa 119, 28-340 Sędziszów