Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mstyczowie
Mstyczów 37
28-340 Sędziszów
Tel: 41 2220478
Mail: zusmiechem@gmail.com

Niepubliczna Szkoła podstawowa ( z uprawnieniami szkoły publicznej ) im. Św. Huberta we Mstyczowie

Początki szkolnictwa w Mstyczowie w dokumentach kościelnych sięgają połowy XV wieku. Z tamtego okresu znajduje się wzmianka o szkole umiejscowionej przy kościele parafialnym. Z powodu trudności finansowych pod koniec XVIII wieku szkoła przestała istnieć. Dopiero w latach dwudziestych XIX wieku miejscowy proboszcz wznowił działalność Szkoły Podstawowej w Mstyczowie lecz na jej utrzymanie mieszkańcy okolicznych wsi płacili specjalne składki .Do szkoły powszechnej, jak wówczas mówiono, uczęszczały dzieci nie tylko z Mstyczowa ale i z okolicznych wiosek: Białowieży, Jeżowa, Podsadka, Karczowic, Krzelowa, Marcinowic, Przełaju.

Na początku była to szkoła dwuklasowa, od roku 1935 została przemianowana na trzyklasową, później sześcioklasową, następnie siedmioklasową, z biegiem czasu ośmioklasową i po reformie znowu sześcioklasową- funkcjonującą do dzisiaj.

Szkoła siedmioklasowa od 1956 roku znajdowała się już w nowym, obecnym budynku. 8. VI. 2002 roku szkole nadano imię św. Huberta. Cztery lata później- 23. IX. 2006 roku odbyło się uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły, na którym widnieje patron św. Hubert.

Placówka ta z dniem 31 sierpnia 2011 roku została zlikwidowana uchwałą Rady Gminy Sędziszów. Jednak rodzice dzieci uczęszczających do szkoły nie pogodzili się z tą sytuacją. Wystąpili z prośbą do Fundacji na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacji z Uśmiechem” z Kielc o prowadzenie placówki. Od dnia 1 września szkoła funkcjonuje nadal, jako Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Huberta.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach

Decyzją samorządu Gminy Sędziszów od 1 września 2012 roku Fundacja przejęła w prowadzenie Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Krzcięcicach W roku szkolnym 2013/14 naukę w szkole pobiera 43 dzieci z terenu Gminy Sędziszów. Przy szkole ponadto działa punkt przedszkolny „Z Uśmiechem” gdzie edukację na poziomie przedszkolnym odbywa 26 dzieci w wieku 3-5 lat. W szkole od 2012 r. realizowany jest projekt „Szkoła Sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu uczniowie szkoły mogą rozwijać swoje pasje i talenty w wielu kołach zainteresowań w tym w kole fotograficznym, naukowym, chórze oraz uczestniczyć w atrakcyjnych wyjazdach edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie

Tarnawa 119, 28-340 Sędziszów

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie

Tarnawa 119, 28-340 Sędziszów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnawie

Decyzją samorządu Gminy Sędziszów od 1 września 2012 roku Fundacja przejęła w prowadzenie Szkołę Podstawową im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie. W roku szkolnym 2013/14 naukę w szkole pobiera 51 dzieci z terenu Gminy Sędziszów. Przy szkole ponadto działa filia przedszkola „Z Uśmiechem” w Mstyczowie gdzie edukację na poziomie przedszkolnym odbywa 17 dzieci w wieku 3-5 lat. Filia przedszkola utworzona została ze środków unijnych w ramach podddziałania 9.1.1 POKL. Ponadto w szkole od 2012 r. realizowany jest projekt „Szkoła Sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu uczniowie szkoły mogą rozwijać swoje pasje i talenty w wielu kołach zainteresowań w tym w kole fotograficznym, naukowym, chórze oraz uczestniczyć w atrakcyjnych wyjazdach edukacyjnych.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kargowie

Dnia 1 września 2015 r. rozpoczęła swoją działalność Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Kargowie. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Z Uśmiechem, która przejęła budynek od Gminy Tuczępy po zlikwidowanej publicznej szkole podstawowej. Dzięki działaniom Fundacji i wieloletniemu doświadczeniu w zakresie prowadzenia placówek oświatowych uczniowie z Kargowa i pobliskich miejscowości mogą kontynuować naukę w miejscu zamieszkania. Ambicją organu prowadzącego jest wysoka jakość kształcenia, rozwijanie talentów i zainteresowań, wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła realizuje swoje zadania, przy udziale doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, rodziców i lokalnego środowiska.Przy szkole swoją działalność rozpoczęło Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem”

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Kargowie
Kargów 65A
28-142 Tuczępy
tel. : 663-962-144
mail: zusmiechem@gmail.com