Niepubliczne Przedszkole
"Z Uśmiechem" w Tarnawie

Nowa grupa przedszkolna rozpoczęła edukację w przedszkolu w Tarnawie we wrześniu 2012 r. w ramach projektu „Nowe oddziały przedszkoli Z Uśmiechem” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Sędziszów nieodpłatnie udostępniła pomieszczenia pod potrzeby uruchomienia nowej grupy przedszkolnej. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 tj. 8 godzin dziennie. Do przedszkola uczęszcza 17 dzieci (1 grupa przedszkolna) w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Sędziszów. W grupie przedszkolnej pracuje nauczyciel wychowania przedszkolnego i osoba wspomagająca. Nauczyciel i osoba wspomagająca realizują program zajęć przedszkolnych zgodnie z przyjętym programem nauczania. W przedszkolu realizowane są ponadto zajęcia dodatkowe tj. język angielski, rytmika i profilaktyka logopedyczna. Pracę pedagogiczną w tym zgodność działalności z programem nauczania kontroluje nadzór pedagogiczny. W punkcie przedszkolnym dzieci otrzymują bezpłatnie materiały do zajęć. W okresie roku szkolnego w przedszkolu odbywa się szereg imprez okolicznościowych, spotkań i wycieczek.

Przedszkole jest finansowane z dotacji Gminy Sędziszów dla niepublicznych placówek edukacyjnych jako kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu Nowe oddziały przedszkoli „Z Uśmiechem”

Niepubliczne Przedszkole w Tarnawie
Tarnawa 119
28-340 Sędziszów
Tel: 41 366-74-50
Mail: zusmiechem@gmail.com