Niepubliczne Przedszkole
"Z Uśmiechem" w Krzcięcicach

Punkt przedszkolny w Krzcięcicach działa od 01.09.2009r. Powstał w ramach projektu Punkty przedszkolne w Gminie Sędziszów finansowanego ze środków UE w ramach EFS. Po zakończeniu projektu ciężar finansowania placówki przejęła Gmina Sędziszów. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00 tj. 4 godzin dziennie. Do przedszkola uczęszcza 16 dzieci (1 grupa przedszkolna) w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Sędziszów. W grupie przedszkolnej pracuje nauczyciel wychowania przedszkolnego i osoba wspomagająca. Nauczyciele i osoby wspomagające realizują program zajęć przedszkolnych zgodnie z przyjętym programem nauczania. W punkcie przedszkolnym realizowany jest program rozwojowy. Pracę pedagogiczną w tym zgodność działalności z programem nauczania kontroluje nadzór pedagogiczny. W punkcie przedszkolnym dzieci otrzymują bezpłatnie materiały do zajęć. W okresie roku szkolnego w przedszkolu odbywa się szereg imprez okolicznościowych, spotkań i wycieczek.

Punkt przedszkolny jest finansowany z dotacji Gminy Sędziszów dla niepublicznych placówek edukacyjnych jako kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu Punkty przedszkolne w Gminie Sędziszów.

Niepubliczny Przedszkole Z Uśmiechem w Krzcięcicach
Krzcięcice 34
28-340 Sedziszów
Tel: 41 366-74-50
Mail: zusmiechem@gmail.com