Niepubliczne Przedszkole w Mstyczowie
Mstyczów 37
28-340 Sędziszów
Tel: 41 366-74-50
Mail: zusmiechem@gmail.com

Niepubliczne Przedszkole
"Z Uśmiechem" w Mstyczowie

Funkcjonowanie przedszkola w Mstyczowie zapoczątkowało powołanie punktu przedszkolnego we wrześniu 2009 r. w ramach projektu Punkty przedszkolne w Gminie Sędziszów finansowanego ze środków UE w ramach EFS. Po zakończeniu projektu władze Gminy Sędziszów oraz rodzice dzieci uczęszczających do punktu postanowili rozszerzyć ofertę punktu poprzez zwiększenie godzin otwarcia i przemianowanie punktu na 6 godzinne przedszkole. Ciężar finansowania placówki przejęła Gmina Sędziszów. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 tj. 6 godzin dziennie. Do przedszkola uczęszcza 30 dzieci (1 grupa przedszkolna) w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Sędziszów. W grupie przedszkolnej pracuje nauczyciel wychowania przedszkolnego i osoba wspomagająca. Nauczyciele i osoby wspomagające realizują program zajęć przedszkolnych zgodnie z przyjętym programem nauczania. W przedszkolu realizowany jest program rozwojowy. Dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach umuzykalniających w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Pracę pedagogiczną w tym zgodność działalności z programem nauczania kontroluje nadzór pedagogiczny. W punkcie przedszkolnym dzieci otrzymują bezpłatnie materiały do zajęć. W okresie roku szkolnego w przedszkolu odbywa się szereg imprez okolicznościowych, spotkań i wycieczek.

Przedszkole jest finansowane z dotacji Gminy Sędziszów dla niepublicznych placówek edukacyjnych jako kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu Punkty przedszkolne w Gminie Sędziszów.

Niepubliczne Przedszkole
"Z Uśmiechem" w Krzcięcicach

Punkt przedszkolny w Krzcięcicach działa od 01.09.2009r. Powstał w ramach projektu Punkty przedszkolne w Gminie Sędziszów finansowanego ze środków UE w ramach EFS. Po zakończeniu projektu ciężar finansowania placówki przejęła Gmina Sędziszów. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00 tj. 4 godzin dziennie. Do przedszkola uczęszcza 16 dzieci (1 grupa przedszkolna) w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Sędziszów. W grupie przedszkolnej pracuje nauczyciel wychowania przedszkolnego i osoba wspomagająca. Nauczyciele i osoby wspomagające realizują program zajęć przedszkolnych zgodnie z przyjętym programem nauczania. W punkcie przedszkolnym realizowany jest program rozwojowy. Pracę pedagogiczną w tym zgodność działalności z programem nauczania kontroluje nadzór pedagogiczny. W punkcie przedszkolnym dzieci otrzymują bezpłatnie materiały do zajęć. W okresie roku szkolnego w przedszkolu odbywa się szereg imprez okolicznościowych, spotkań i wycieczek.

Punkt przedszkolny jest finansowany z dotacji Gminy Sędziszów dla niepublicznych placówek edukacyjnych jako kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu Punkty przedszkolne w Gminie Sędziszów.

Niepubliczny Przedszkole Z Uśmiechem w Krzcięcicach
Krzcięcice 34
28-340 Sedziszów
Tel: 41 366-74-50
Mail: zusmiechem@gmail.com

Niepubliczne Przedszkole w Mstyczowie
Mstyczów 37
28-340 Sędziszów
Tel: 41 366-74-50
Mail: zusmiechem@gmail.com

Niepubliczne Przedszkole
"Z Uśmiechem" w Mstyczowie

Funkcjonowanie przedszkola w Mstyczowie zapoczątkowało powołanie punktu przedszkolnego we wrześniu 2009 r. w ramach projektu Punkty przedszkolne w Gminie Sędziszów finansowanego ze środków UE w ramach EFS. Po zakończeniu projektu władze Gminy Sędziszów oraz rodzice dzieci uczęszczających do punktu postanowili rozszerzyć ofertę punktu poprzez zwiększenie godzin otwarcia i przemianowanie punktu na 6 godzinne przedszkole. Ciężar finansowania placówki przejęła Gmina Sędziszów. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 tj. 6 godzin dziennie. Do przedszkola uczęszcza 30 dzieci (1 grupa przedszkolna) w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Sędziszów. W grupie przedszkolnej pracuje nauczyciel wychowania przedszkolnego i osoba wspomagająca. Nauczyciele i osoby wspomagające realizują program zajęć przedszkolnych zgodnie z przyjętym programem nauczania. W przedszkolu realizowany jest program rozwojowy. Dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach umuzykalniających w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Pracę pedagogiczną w tym zgodność działalności z programem nauczania kontroluje nadzór pedagogiczny. W punkcie przedszkolnym dzieci otrzymują bezpłatnie materiały do zajęć. W okresie roku szkolnego w przedszkolu odbywa się szereg imprez okolicznościowych, spotkań i wycieczek.

Przedszkole jest finansowane z dotacji Gminy Sędziszów dla niepublicznych placówek edukacyjnych jako kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu Punkty przedszkolne w Gminie Sędziszów.

Niepubliczne Przedszkole
"Z Uśmiechem" w Tarnawie

Nowa grupa przedszkolna rozpoczęła edukację w przedszkolu w Tarnawie we wrześniu 2012 r. w ramach projektu „Nowe oddziały przedszkoli Z Uśmiechem” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Sędziszów nieodpłatnie udostępniła pomieszczenia pod potrzeby uruchomienia nowej grupy przedszkolnej. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 tj. 8 godzin dziennie. Do przedszkola uczęszcza 17 dzieci (1 grupa przedszkolna) w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Sędziszów. W grupie przedszkolnej pracuje nauczyciel wychowania przedszkolnego i osoba wspomagająca. Nauczyciel i osoba wspomagająca realizują program zajęć przedszkolnych zgodnie z przyjętym programem nauczania. W przedszkolu realizowane są ponadto zajęcia dodatkowe tj. język angielski, rytmika i profilaktyka logopedyczna. Pracę pedagogiczną w tym zgodność działalności z programem nauczania kontroluje nadzór pedagogiczny. W punkcie przedszkolnym dzieci otrzymują bezpłatnie materiały do zajęć. W okresie roku szkolnego w przedszkolu odbywa się szereg imprez okolicznościowych, spotkań i wycieczek.

Przedszkole jest finansowane z dotacji Gminy Sędziszów dla niepublicznych placówek edukacyjnych jako kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu Nowe oddziały przedszkoli „Z Uśmiechem”

Niepubliczne Przedszkole w Tarnawie
Tarnawa 119
28-340 Sędziszów
Tel: 41 366-74-50
Mail: zusmiechem@gmail.com