Jan Amerek

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku dla naszego bardzo ciężko chorego synka Jasia. Jaś urodził się z zespołem Downa. W czwartej dobie życia, w szpitalu dostał sepsy z niewydolnością wielonarządową, której konsekwencje okazały się ogromne. Rok spędził w szpitalu gdzie dwukrotnie przeszedł sepsę, zapalenie otrzewnej (po perforacji jelita, w wyniku której ma wyłonioną stomię jelitową), grzybicze i bakteryjne zapalenie opon mózgowych, następstwem których jest wodogłowie pozapalne i zaimplantowana zastawka komorowo- przedsionkowa.
Skutkiem wszystkich tych schorzeń jest głębokie opóźnienie psycho– ruchowe. Jaś wymaga intensywnego wielospecjalistycznego wsparcia terapeutycznego i codziennej rehabilitacji, których zadaniem jest poprawienie komfortu Jego życia.

Dane fundacji:
„FUNDACJA Z UŚMIECHEM” – Kielce KRS0000298436, „Dla Jasia Amerka”
Kinga i Maciej Amerkowie

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Jana Amerka” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Jana Amerka

Pozostali podopieczni