Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436                  Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436                  Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436

1%

Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2009 roku:

  • podatnik wskazuje OPP i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
  • w jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji; podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka "Informacje uzupełniające" (poz. 132-134 - PIT-28, poz. 308 - 310 - PIT-36, poz. 108 - 119 - PIT-36L, poz. 127 - 129 - PIT-37, poz. 61 - 63 - PIT-38); informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;
  • podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 - PIT-28, poz. 310 - PIT-36, poz. 119 - PIT-36L, poz. 129 - PIT-37, poz. 63 - PIT-38);
  • podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego;
  • wpłaty 1% będą wpływać na konta organizacji w lipcu lub sierpniu.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne organizacjom pożytku publicznego wprowadziła Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje na ten temat można uzyskać także w serwisie:


« powrót do: Możesz pomóc
Darczyńcy
Przedszkole im. Kubusia Puchatka
LAURA - salon mody
projekt i realizacja: Arena Internet | hosting HostingFirmowy.pl