Arkadiusz Kobryn

Arek ma 11 lat. Urodził się z cechami hipotrofii wewnątrzmacicznej oraz dysmorfii twarzy i wagą 2500 g (w 37 tyg. ciąży stwierdzono IUGR- wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu). Jego rozwój od początku przebiegał nieprawidłowo, z opóźnieniem nabywał nowe umiejętności, tj. siadanie, chodzenie. Cechowała go nadpobudliwość psychoruchowa oraz brak mowy. W wieku 4 lat w Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie zdiagnozowano u niego obustronny umiarkowany niedosłuch zmysłowo-nerwowy. Arek zaczął uczęszczać do Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Kielcach, gdzie brał udział w zajęciach logopedycznych, psychologicznych i pedagogicznych. Tam też stwierdzono u niego opóźnienia ogólnego rozwoju psychomotorycznego oraz dojrzałości społecznej na poziomie upośledzenia umiarkowanego oraz nadwrażliwość i niedowrażliwość różnych części ciała, brak integracji sensorycznej pomiędzy poszczególnymi zmysłami, trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, rozdrażnienie, niepokój, labilność emocjonalną, liczne echolalie. Dość późno, bo w wieku 6 lat, postawiono kolejną diagnozę – całościowe zaburzenie rozwoju- autyzm dziecięcy. Arek od początku nie tolerował noszenia aparatów słuchowych. Mimo licznych prób uczenia, następowało ciągłe ich zrzucanie, co doprowadzało do uszkodzenia aparatów, a w konsekwencji do ich zepsucia. Niestety nie stać nas stale na zakup nowych aparatów słuchowych, gdyż cena jednego to koszt ok. 4000 zł.
Arek obecnie uczęszcza do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oddalonego 70 km od miejsca zamieszkania. Jest leczony prywatnie oraz konsultowany jednocześnie w kilku placówkach leczniczych. Jest pod stałą opieką lekarzy: psychiatry, neurologa, otolaryngologa, okulisty. Ponadto przyjmuje duże ilości leków, które nie są refundowane. Obecnie czeka na konsultację w Poradni Chorób Metabolicznych oraz Poradni Genetycznej (IP- CZD w Warszawie). Z uwagi na brak przejawu poczucia zagrożenia wymaga opieki drugiej osoby oraz ciągłego wspomagania w rozwoju. Arek wymaga dalszej obserwacji diagnostycznej, systematycznej rehabilitacji oraz intensywnej i wszechstronnej terapii dostosowanej do jego potrzeb i możliwości.
Mimo wielu zaburzeń jakie go dotknęły jest wciąż uśmiechniętym i pełnym życia chłopcem.

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. ” ( Phil Bosmans)

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Arkadiusza Kobryn” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Arkadiusza Kobryn

Pozostali podopieczni