Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436                  Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436                  Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436

Zakończone

Nowe oddziały przedszkoli Z Uśmiechem

Nowe oddziały przedszkoli Z Uśmiechem

W ramach projektu Nowe oddziały przedszkoli „Z Uśmiechem” utworzono 2 nowe grupy przedszkolne w Tarnawie (oddział przedszkola w Mstyczowie gmina Sędziszów) oraz w Sieńsku (gmina Słupia). Nowe grupy przedszkolne pracują od poniedziałku do piątku po 8 godz., funkcjonują nieodpłatnie w pomieszczeniach udostępnionych przez Gminy Sędziszów i Słupia (Jedrzejowska). Nowe grupy ... więcej »

Żłobek z Uśmiechem

Żłobek z Uśmiechem Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu do pracy 35-ciu kobietom z terenu gminy Małogoszcz po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. W tym celu w nowym budynku usytuowanym w centrum miasta (Rynek) w Małogoszczy został zorganizowany niepubliczny żłobek, do którego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 20 tyg. życia do 3 lat. Projekt trwa do września 201 ... więcej »

Mama to nie zawód

Mama to nie zawód Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu do pracy 50-ciu kobietom z powiatu kieleckiego po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. W tym celu na terenie Kielc w wyremontowanym budynku przy ul. Karczówkowskiej utworzony został niepubliczny żłobek, do którego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 20 tyg. życia do 3 lat. Projekt trwa do września 2014r. Uczest ... więcej »

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy Nowa Słupia

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy Nowa Słupia Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 100 dzieci z gminy Nowa Słupia. W tym celu uruchomiono 9 nowych oddziałów w 7 funkcjonujących na terenie gminy placówkach prowadzonych przez Fundację. Oddziały przedszkolne oraz oddziały punktów przedszkolnych działają w pom ... więcej »

Szkoła wspiera - uczeń wybiera

Szkoła wspiera-uczeń wybiera Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 180-ciu uczniów Gimnazjum Publicznego im. R. Czarneckiego w Słupi Jędrzejowskiej poprzez organizację szeregu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyrównawczych oraz doradczych. Grupa docelowa w projekcie to 180-ciu uczniów w wieku 13-16 lat zamieszkujących teren gminy Słupia ... więcej »

Szkoła sukcesu

Szkoła sukcesu Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród 88 uczniów uczących się w SP w Krzcięcicach i SP w Tarnawie w odniesieniu do rówieśników ze szkół miejskich poprzez udział w dodatkowych zajęciach rozwijających uzdolnienia. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014. Grupę docelową stanowi 88 uczniów uczęszczającyc ... więcej »

e-przedszkole

E-przedszkole Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Tuczępy. Projekt zakłada utworzenie 8-godzinnego niepublicznego przedszkola dla 25 dzieci. Przedszkole będzie funkcjonować od września 2012r. do czerwca 2013r. oraz od września 2013r. do czerwca 2014r., przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Grupę docelową w p ... więcej »
Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi 2

Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi 2

Celem projektu przeznaczonego dla 136 uczniów z klas IV - VI jest rozwój uzdolnień przyrodniczych, informatycznych, artystycznych, językowych, rozwój sprawności fizycznej oraz ukierunkowanie zainteresowania filmem.

więcej »
Równi w przedszkolu

Równi w przedszkolu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkujących Gminę Piekoszów w tym: Wincentów, Łaziska, Podzamcze Piekoszowskie i Bławatków.

więcej »
Przedszkolaki na start

Przedszkolaki na start

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkujących Nową Słupię, Rudki, Jeziorko, Mirocice, Paprocice, Jeleniów i Starą Słupię.

więcej »
MY jak Mstyczów

MY jak Mstyczów

Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane na podstawie wyników sprawdzianu po 6- klasie problemy uczniów SP w Mstyczowie w zakresie braku możliwości uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, rozwijających zdolności i zainteresowania w tym w zakresie ICT stanowiących podstawę osiągania zadowalających wyników z sprawdzianu na zakończenie SP oraz nabywania kompetencji kluczowych.

więcej »

« powrót do: Projekty unijne
Pomagają nam
Pan Bogdan Chomiszczak - serdeczne podziękowania za przetłumaczenie strony internetowej Fundacji na język angielski
Globo
Wojewoda Świętokrzyski
Restauracja Pod Zamkiem
WEYOU
Gmina Nowa Słupia
GARDENIA
NORDKALK Sp. z o.o.
Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "UNIWEREK"
Gmina Tuczępy
DORBUD S.A.
Fabryka Kotłów "SEFAKO" Spółka Akcyjna
Zarkadiusz Zasuwa
Gmina Sędziszów
projekt i realizacja: Arena Internet | hosting HostingFirmowy.pl