Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436                  Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436                  Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436
Karolina Dzienniak
Karolina Dzienniak

Mam na imię Karolina. Mam 29 lat. Do maja 2011 roku byłam pełną pomysłów z planami na przyszłość osobą, planowałam ślub, założenie rodziny…… W maju 2011 roku po wykonaniu rezonansu magnetycznego usłyszałam diagnozę- guz mózgu.

więcej »

Jak zostać podopiecznym Fundacji z Uśmiechem

Należy przesłać lub przynieść osobiście do Biura Fundacji następujące dokumenty:

  1. Wniosek o udostępnienie konta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby potencjalnego podopiecznego. Wzór podania do pobrania ze strony Fundacji www.zusmiechem.org w zakładce "Do pobrania".
  2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub opinię wydaną przez lekarza o stanie zdrowia (potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu).
  3. Własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.
  4. Aktualną fotografię (w formie elektronicznej - format pliku JPG).
  5. Szczegółowy opis choroby wraz z potrzebami podopiecznego.

Wskazane dokumenty należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres:

Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z Uśmiechem" ul. Mielczarskiego 121/303, 25-611 Kielce.

WAŻNE: Czas rozpatrywania wniosku o przyjęcie do grona Podopiecznych Fundacji z Uśmiechem wynosi 14 dni. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski kompletne. Termin 14 dni liczy sie od daty złożenia prawidłowego wniosku lub jego ostatecznego uzupełnienia. Do obowiązków kandydata na podopiecznego lub jego rodzica czy opiekuna prawnego należy kontaktowanie się z Fundacją w sprawie ustalenia czy wniosek jest kompletny i na jakim etapie znajduje się jego rozpatrzenie.
Z uwagi na charakter działalności oraz zadania zapisane w statucie Fundacji, Zarząd może podjąć decyzję odmowną pomimo złożenia kompletnego wniosku. Od decyzji Zarządu nie ma środka odwoławczego.


« powrót na stronę główną
Pomagają nam
Zarkadiusz Zasuwa
Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "UNIWEREK"
NORDKALK Sp. z o.o.
WEYOU
Gmina Sędziszów
Gmina Nowa Słupia
Gmina Tuczępy
Restauracja Pod Zamkiem
Wojewoda Świętokrzyski
DORBUD S.A.
Pan Bogdan Chomiszczak - serdeczne podziękowania za przetłumaczenie strony internetowej Fundacji na język angielski
Globo
Fabryka Kotłów "SEFAKO" Spółka Akcyjna
GARDENIA
projekt i realizacja: Arena Internet | hosting HostingFirmowy.pl